Załatwianie spraw

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwiać sprawy w Urzędzie.

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy, pokój nr 11. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów.

Sprawy można załatwiać w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek- 7:30-15:30

wtorek 7:30-17:00

piątek 7:30-14:00


 Sekcja Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich


     tel. 52 31 17 420
        
           52 31 17 421

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (236kB) pdf

  • Wydanie zaświadczenie stwierdzającego  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa- zawarcie małżeństwa przed duchownym
    karta (215kB) pdf
    wniosek (55kB) word
Dowody osobiste:

        Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (229kB) pdf

Ewidencja Ludności:

           Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (231kB) pdfReferat Organizacyjny:

tel.52 31 17 413


tel. 52 31 17 442

Zmiany od 20 maja 2017 roku Druki i formularze


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (19kB) word

Referat Oświaty, Kultury i Sportu:

             tel. 52 31 17 450Referat Finansów:

tel. 52 31 17 493

      52 31 17 492

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (261kB) pdf

Sekcja Świadczeń Rodzinnych:

tel. 52 31 17 471

      52 31 17 472

      52 31 17 473

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:


tel. 52 31 17 464
tel. 52 31 17 469

tel. 52 31 17 460


tel. 52 31 17 461

      52 31 17 462

      52 31 17 466Sekcja Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej

             tel. 52 52 31 17 468
Biuro Rady Gminy, turystyki i promocji gminy
:

tel. 52 31 17 445


         wniosek (100kB) pdf


       metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (29 listopada 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (29 listopada 2005, 13:34:36)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (11 lipca 2023, 07:47:04)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 79506