Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok


Szanowni Państwo,
przedstawiam Radzie Gminy Sicienko raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy. Wyjątkowo w tym roku, na podstawie Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin przedstawienia radzie raportu został przedłużony
do 30 lipca 2020 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazją do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności organu wykonawczego.
Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.
Przedstawione w raporcie dane wskazują na znaczący wzrost nakładów na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.
Przez ostatni rok, który był jednocześnie pierwszym pełnym rokiem mojej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Sicienko, razem z moim Zespołem oraz przy dużym wsparciu Radnych, skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji służących poprawie warunków życia w naszej Gminie.
Zachęcam Państwa do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności Gminy, opisanej w niniejszym raporcie i sprawozdaniach umieszczonych na stronie www.sicienko.pl.
 
 
 
Licząc na Państwa udział w debacie, pozostaję z szacunkiem
 
Wójt Gminy Sicienko
(-) Piotr ChudzyńskiRAPORT DO POBRANIA: Raport o stanie Gminy Sicienko za 2019 rok (5256kB) pdf

           Załączniki:
  • Program współpracy oraz sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2019 zobacz
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok- Załącznik do protokołu XIX Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020r., dostępne w Urzędzie Gminy w Sicienku

  • Budżet Gminy Sicienko na 2019 rok ( w tym informacja o wykonaniu budżetu) zobacz

  • Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku oraz rekomendacji wynikających z oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Sicienko- Załącznik do protokołu XIX Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020r., dostępne w Urzędzie Gminy w Sicienku

  • Informacja o działalności Samorządowych Instytucji Kultury – Załącznik do protokołu XIX Sesji Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020r., dostępne w Urzędzie Gminy w Sicienku
INFORMACJA O DEBACIE: DEBATA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (29 lipca 2020)
Opublikował: Magdalena Kieras (30 lipca 2020, 15:06:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (11 sierpnia 2020, 10:41:25)
Zmieniono: Dodano link do informacji o Debacie nad Raportem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1848