Wybory Prezydenta RP w 2020r. zarządzone na 28 czerwca 2020 r.


WYNIKI GŁOSOWANIA W I TURZE WYBORÓW - zobacz


WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH zobacz (197kB) pdf

INFORMACJA (1864kB) pdf o godzinach otwarcia lokali wyborczych oraz składach komisji OKW

II posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 czerwca 2020 roku - zobacz (15kB) word

Przypomnienie o pierwszych posiedzeniach OKW
Postanowienie nr 49/2020 (248kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Załącznik do Postanowienia nr 49/2020 (237kB) pdf


Postanowienie nr 48/2020 (319kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Załącznik do Postanowienia nr 48/2020 (1337kB) pdf (Gmina Sicienko od załącznika nr 81 do 91)

Informacja (99kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz o terminie ewentualnego losowania.

Obwieszczenie (520kB) pdf Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Zarządzenie 69/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 roku

Zarządzenie 68/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do informowania osób niepełnosprawnych o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienko

Zarządzenie 67/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych na terenie Gminy Sicienko, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie 66/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Sicienku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Sicienko

Zarządzenie 65/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Sicienku do podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sicienko

Zarządzenie 64/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców (13kB) word
Wniosek (14kB) word

Zarządzenie 63/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Sicienko

POSTANOWIENIE Nr 41/2020 (368kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sicienko


UCHWAŁA (111kB) pdf nr 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju
załącznik do uchwały pdf (124kB) pdf
załącznik do uchwały word (32kB) wordKOMUNIKAT (16kB) word dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW
  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy, z zachowaniem obowiązujących procedur do godz. 14.00 12 czerwca 2020 r.;
  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej            do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą ( z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy a nie data jego nadania) lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
         a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia
             kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika
             wyborczego,
         b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą
             zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty
             elektronicznej  (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 52 58 70 751, 52 58 70 757, 603 665 004.


Zarządzenie 61/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


WYJAŚNIENIA (739kB) pdf dotyczące ustnego zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa


Postanowienie (579kB) pdf Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa (331kB) pdf o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych z 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

INFORMACJA (201kB) pdf o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Dane kontaktowe w Urzędzie Gminy w Sicienku:
Koordynator Wyborczy- Sekretarz Gminy-Agnieszka Czarnolewska, pokój nr 13,
tel. 52 58 70 751, kom. 603665004
adres e-mail: agnieszka.czarnolewska@sicienko.pl
- podstawowe informacje na temat wyborów
- głosowanie przez pełnomocnika

Sekcja Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokój nr 7, tel. 52 58 70 758- sprawy dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców- informacje dla osób niepełnosprawnych- głosowanie przez pełnomocnika

fax. 52 58 70 407

Więcej informacji na temat wyborów na Prezydenta RP na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Czarnolewska, Sekretarz Gminy (4 czerwca 2020)
Opublikował: Magdalena Kieras (4 czerwca 2020, 09:27:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (6 lipca 2020, 09:36:17)
Zmieniono: dodano wyniki glosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2802