Raport o stanie Gminy Sicienko za 2018 rok

Szanowni Państwo,
w tym roku po raz pierwszy, zgodnie z ustawa z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, obowiązkiem każdego samorządu jest przygotowanie i przedstawienie radzie rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Raport jest jedna z ważniejszych instytucji wprowadzonych w kadencji 2018-2023, której główną cechą jest jej sprawozdawczy i podsumowujący charakter. Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazja do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności organu wykonawczego.
Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.

Zapraszam do lektury

Wójt Gminy Sicienko
Piotr Chudzyński
RAPORT DO POBRANIA : Raport o stanie Gminy Sicienko za rok 2018

Załączniki:
  • Program współpracy oraz sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2018 zobacz
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok  – protokół nr IV/19 załącznik nr 18 zobacz

  • Budżet Gminy Sicienko na 2018 rok ( w tym informacja o wykonaniu budżetu) zobacz

  • Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku oraz rekomendacji wynikających z oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sicienko.- punkt 9  zobacz

  • Informacja o działalności Samorządowych Instytucji Kultury – dostępne w Urzędzie Gminy w Sicienku

INFORMACJA O DEBACIE: DEBATAUchwała nr VIII/72/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sicienko wotum zaufania

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 maja 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (31 maja 2019, 11:48:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (3 lipca 2019, 11:50:28)
Zmieniono: dodano link do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2900