Strategia Rozwoju Gminy

 
Program rozwoju pn. „STRATEGIA I PROGRAMY ROZWOJU GMINY SICIENKO NA LATA 2015-2020+” jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2015-2020 i została przyjęta Uchwałą Nr  VI/33/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2015roku.

Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno-ekonomicznej, drzew problemowych oraz bilansu strategicznego wraz z analizą SWOT.

Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania Gminy Sicienko na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych  i operacyjnych – programy rozwoju Gminy Sicienko.

Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, regionalnym i krajowym.

Główne założenia Programu Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+ wypracowane zostały podczas warsztatów strategicznych poprzez specjalnie powołany Zespół ds. opracowania Strategii. Do zespołu zaproszono lokalnych liderów oraz przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych.

Zobacz także:

Strategia Rozwoju Gminy Sicienko

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Sicienko (28 czerwca 2000)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 lutego 2004, 11:53:12)

Ostatnia zmiana: Luiza Bonk (17 września 2015, 09:20:20)
Zmieniono: aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Sicienko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22785