Raport o stanie Gminy Sicienko za 2020 rok


Szanowni Państwo,
przedstawiam Radzie Gminy Sicienko raport o stanie Gminy Sicienko za 2020 rok.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy.
Rok 2020 był rokiem szczególnym z uwagi na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Był tez rokiem pozyskania ogromnych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych – na skalę nie spotykana w historii naszej Gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazją do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności organu wykonawczego.
Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.
Przedstawione w raporcie dane wskazują na znaczący – historyczny wzrost nakładów na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.
Przez rok 2020, który był jednocześnie drugim pełnym rokiem mojej kadencji  na stanowisku Wójta Gminy Sicienko, razem z moim Zespołem oraz przy dużym wsparciu Radnych, skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji służących poprawie warunków życia w naszej Gminie.
Zachęcam Państwa do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności Gminy, opisanej w niniejszym raporcie i sprawozdaniach umieszczonych na stronie www.sicienko.pl


 Wójt Gminy Sicienko
(-) Piotr Chudzyński
RAPORT DO POBRANIA: Raport o stanie Gminy Sicienko za 2020 rok

INFORMACJA O DEBACIE: DEBATA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 maja 2021)
Opublikował: Magdalena Kieras (31 maja 2021, 12:00:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (15 czerwca 2021, 07:54:17)
Zmieniono: Dodano przekierowanie do informacji o debacie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1340