Majątek gminy

Majątek gminy

Majątek gminy 31.12.2018

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2018 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy [...]

Majątek gminy 31.12.2017

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2017 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie [...]

Majątek gminy 31.12.2016

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2016 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy 31.12.2015

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2015 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy 31.12.2014

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2014 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy 31.12.2013

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2013 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy 31.12.2012

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2012 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy- 31.12.2011

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2011 roku stanowi załącznik do Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o [...]

Majątek gminy - 31.12.2010r.

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2010 roku stanowi załącznik do [...]

Majątek gminy - 30.09.2009r.

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 30.09.2009 roku stanowi załącznik nr 14 do Wójta Gminy Sicienko z dnia 13.11.2009r. roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w [...]

Majątek gminy - 30.09.2008r.

  Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 30.09.2008 roku stanowi załącznik nr 15 do Wójta Gminy Sicienko z dnia 14.11.2008r. roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie [...]

Majątek gminy - 31.10.2007r.

Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.10.2007 roku stanowi załącznik nr 15 do Wójta Gminy Sicienko z dnia 14.11.2007r. roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko projektu budżetu gminy na 2008 [...]

Majątek gminy - 31.10.2006r.

  Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.10.2006roku stanowi załącznik nr 15 do Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2007 rok [...]

Majątek gminy - 31.12.2005r.

  Informacja o stanie majątkowym Gminy Sicienko na dzień 31.12.2005r. stanowi załącznik nr 18 do  Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok [...]

Majątek gminy - 31.12.2004r.

  INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYMGMINY SICIENKOna dzień 31.12.2004 r Gmina Sicienko posiada grunty o łącznej powierzchni 330.14.04 ha w tym: grunty rolne o pow.74.00 ha łąki o powierzchni 45,00 ha lasy i grunty [...]

metryczka