Niesłyszący


Uprzejmie informujemy, że osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się  załatwianiu spraw w mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Sicienku.


Usługa tłumaczenia jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W zgłoszeniu podać należy także zakres załatwianej sprawy.
 
Zgłoszenie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail gmina@sicienko.pl lub faxem pod numerem 52 58 70 407.
 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn zm.).

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kluska, Sekretarz Gminy (3 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2013, 11:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6366