Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sicienko

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną  w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie [...]

Rejestry instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sicienko -   Informacje o Rejestrze instytucji kultury   Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sicienko prowadzony jest na [...]

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzące w Urzędzie Gminy

  W Urzędzie Gminy w Sicienku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa: (dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia         6 września [...]

metryczka