Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy SicienkoRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko przyjęty uchwałą Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 221)


 Uchwała nr XXIII/208/20

metryczka


Wytworzył: Maria Oczkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (8 lipca 2011)
Opublikował: Michalina Lar (8 lipca 2011, 12:47:03)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (16 lutego 2022, 11:16:49)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8915