OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oświadczenia majątkowe 2022

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r., poz. [...]

Oświadczenia majątkowe 2021

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r., poz. [...]

Oświadczenia majątkowe 2020

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r., poz. [...]

Oświadczenia majątkowe 2019

Oświadczenia składane w ciągu roku:Magdalena Stężewska Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaW oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu [...]

Oświadczenia majątkowe 2018

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 [...]

metryczka