Status Gminy Sicienko

 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 164) gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe (art. 165 Konstytucji).
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych (art.169 Konstytucji).
Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz.603 z późn. zm.) Gmina Sicienko wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267) siedzibą władz Gminy Sicienko jest m. Sicienko.
Urząd Gminy w Sicienku działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990r. "o samorządzie terytorialnym" (tekst pierwotny Dz.U. Nr 16, poz.95) z późn. zmianami - od wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego tytuł ustawy zmieniono na "o samorządzie gminnym - ostatni tekst jednolity ustawy z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami w 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U Nr 62, poz.558; Dz.U. Nr 113, poz.984; Dz.U. Nr 214, poz. 1806.

Zgodnie z art.3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej statut.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (27 listopada 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (27 listopada 2003, 10:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18942