Zadrzewienia

Zadrzewienia

Zadrzewienia 2022

Informacja dotycząca zagospodarowania terenów Gminy w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia” realizowanego przez Gminę Sicienko z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Zadrzewienia 2021

Informacja dotycząca zagospodarowania terenów Gminy w ramach zadania  pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia” realizowanego przez Gminę Sicienko z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska [...]

Zadrzewienia 2020

Informacja dotycząca zagospodarowania gminy przez zadrzewienia z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2020 roku w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2020 wykonano [...]

Zadrzewienia 2019

Informacja dotycząca zagospodarowania gminy przez zadrzewienia z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2019 roku w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 wykonano [...]

metryczka