Raport o stanie Gminy Sicienko za 2022 rok

Szanowni Państwo,
już po raz piąty przedstawiam Radzie Gminy Sicienko raport o stanie Gminy Sicienko.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazją do pełniejszego zapoznania się z działalnością organu wykonawczego. Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.
Niepokojące wydarzenia ubiegłego roku, w postaci wojny w Ukrainie oraz bardzo wysokiej inflacji, pokazują, że niezwykle istotnym elementem życia jest poczucie bezpieczeństwa. Nasza Gmina cały czas dba o utrzymanie stabilności realizacji powierzonych zadań oraz konsekwentnie zwiększa się wartość wykonywanych inwestycji. Wzrosła ona bowiem o 21% w stosunku do 2021 r., a ponad 4-krotnie w porównaniu do 2017 r. Warto w tym miejscu wymienić kilka ważniejszych działań kontynuowanych bądź rozpoczynających się w roku 2022, tj. budowa Centrum Sportu w Sicienku, oczyszczalni ścieków w Wojnowie, modernizacja I piętra budynku oświatowego w Trzemiętowie (dzięki czemu powstał m.in. gabinet stomatologiczny dla uczniów naszych szkół), rozwój infrastruktury wodociągowo -kanalizacyjnej, a także inwestycje i remonty drogowe.
Sukcesy naszej Gminy w rankingach, takich jak Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021, Ranking wykorzystania środków UE przez samorządy 2014-2021 i Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego za 2021, potwierdzają intensywną pracę w zakresie rozwoju inwestycji, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz bardzo dobrą kondycję finansową samorządu. O szczegółach dotyczących wymienionych zestawień oraz bardzo wysokich pozycjach, jakie Gmina Sicienko w nich zajęła, można przeczytać w rozdziale 3.

Licząc na Państwa udział w debacie, pozostaję z szacunkiem,

                                                             Wójt Gminy Sicienko
                                                             (-) Piotr Chudzyński


RAPORT DO POBRANIA: Raport o stanie Gminy Sicienko za 2022 rok (23096kB) pdf


Załączniki:
  • Budżet Gminy Sicienko na 2022 rok (w tym informacja o wykonaniu budżetu) Zobacz
  • Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku w 2022 roku Zobacz (7715kB) pdf
  • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Sicienko Zobacz (2057kB) pdf
  • Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku za 2022 rok Zobacz (2669kB) pdf
  • Inwestycje i remonty realizowane w Gminie Sicienko w 2022 roku Zobacz (27893kB) pdf
INFORMACJA O DEBACIE: DEBATA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 maja 2023)
Opublikował: Katarzyna Batka (31 maja 2023, 09:19:45)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (13 czerwca 2023, 09:10:47)
Zmieniono: Dodano informację o debacie nad raportem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375