Narkomania


Pomoc - zobacz (30kB) word

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012 r. poz. 124 z późn.zm.) do zadań Gminnej Komisji należy:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
Instytucja  służąca pomocą w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w  Bydgoszczy,
ul. Brzozowa 28, 85-154 Bydgoszcz
tel. 52 371 19 08, www.ptzn-bydgoszcz.org.plWięcej informacji: www.kbpn.gov.pl


Zobacz także:
Monar – największa sieć terapeutyczna w Polsce
Anonimowi narkomani
Serwis 'Narkotyki i Ty'
Serwis pomocy uzależnionym
Serwis narkomania org.pl

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii- zobacz (485kB) pdf


CERTYFIKAT (402kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku (6 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Kieras (6 marca 2014, 15:05:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (19 kwietnia 2017, 08:04:56)
Zmieniono: dodano certyfikat

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5238