Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

Opłaty i podatki na rok 2019

Uchwały podatkowe na 2019 rok: Rady Gminy Sicienko z dnia  27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych [...]

Opłaty i podatki na rok 2018

Uchwały podatkowe na 2018 rok: Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych [...]

Opłaty i podatki na rok 2017

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale  Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych [...]

Opłaty i podatki na rok 2016

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie [...]

Opłaty i podatki na rok 2015

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych, zmieniona z dnia [...]

Opłaty i podatki na rok 2014

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 [...]

Opłaty i podatki na rok 2013

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych, zmieniona z dnia 5 [...]

Opłaty i podatki na rok 2012

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych [...]

Opłaty i podatki na rok 2011

Uchwały podatkowe na rok 2011: [...]

Opłaty i podatki na rok 2010

Uchwały podatkowe na rok 2010: Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku [...]

Opłaty i podatki na rok 2009

Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale  → Referat Finansów. Uchwały podatkowe na rok 2009:   Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od [...]

Opłaty i podatki na rok 2008

  Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale → Referat Finansów. Uchwały podatkowe na rok 2008:   Rady Gminy Sicienko z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  [...]

Opłaty i podatki na rok 2007

  Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale → Referat Finansów.   Uchwały podatkowe na rok 2007: ü        Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia [...]

Opłaty i podatki na rok 2006

  Informacje o podatkach i opłatach znajdują się w dziale  → Referat Finansów.   Uchwały podatkowe: ü        Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie: ustalenia stawek [...]

metryczka