Raport o stanie Gminy Sicienko za 2021 rok

Szanowni Państwo,
już po raz czwarty przedstawiam Radzie Gminy Sicienko raport o stanie Gminy Sicienko.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazją do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności organu wykonawczego.
Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.
Przedstawione w raporcie dane wskazują na znaczący wzrost nakładów na realizację priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.
Pierwszy raz w historii gmina Sicienko znalazła się na 3 miejscu spośród 92 gmin wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, w ogłoszonym w czerwcu 2021 r. Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. W województwie wyprzedziło nas jedynie Osielsko i Brodnica. Gmina Sicienko bardzo dobrze wypada również na arenie ogólnopolskiej, gdyż na 1533 gmin wiejskich Sicienko zajmuje 86 miejsce, co oznacza, że w ciągu ostatnich 2 lat przesunęliśmy się o 157 miejsc w 2018 r. zajmowaliśmy 243 miejsce). Ranking opracowują niezależne instytucje pod przewodnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w którym brane są pod uwagę m.in. takie informacje jak: wartość zrealizowanych inwestycji, wysokość zadłużenia i wielkość pozyskanych dotacji unijnych.
Przez rok 2021, który był jednocześnie trzecim pełnym rokiem mojej kadencji  na stanowisku Wójta Gminy Sicienko, razem z moim Zespołem oraz przy dużym wsparciu Radnych, skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji służących poprawie warunków życia w naszej Gminie.
Zachęcam Państwa do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności Gminy, opisanej w niniejszym raporcie i sprawozdaniach umieszczonych na stronie www.sicienko.pl.
Mam nadzieję, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy Sicienko za 2021 r.” posłużą do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, będą dla Państwa podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Gminy oraz inspiracją do aktywnego włączenia się w życie naszej społeczności.
 
Licząc na Państwa udział w debacie, pozostaję z szacunkiem

 
                                                          
                                                                 Wójt Gminy Sicienko
                                                                  (-) Piotr Chudzyński


RAPORT DO POBRANIA: Raport o stanie Gminy Sicienko za 2021 rok (12144kB) pdf
          
Załączniki:
  • Budżet Gminy Sicienko na 2021 rok (w tym informacja o wykonaniu budżetu) Zobacz
  • Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku w 2021 roku Zobacz (3859kB) pdf
  • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Sicienko Zobacz (2037kB) pdf
  • Informacja o działalności Samorządowych Instytucji Kultury w 2021 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku Zobacz (2023kB) pdf ; Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku Zobacz (415kB) pdf
  • Inwestycje i remonty realizowane w Gminie Sicienko w 2021 roku Zobacz (20363kB) pdf
INFORMACJA O DEBACIE: DEBATA

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 maja 2022)
Opublikował: Katarzyna Batka (31 maja 2022, 12:45:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Batka (14 czerwca 2022, 13:11:36)
Zmieniono: Dodano Informację o debacie nad Raportem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 963