Wybory Prezydenta RP w 2020 r.


Uchwałą nr 129/2020 (78kB) pdf w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku (338kB) pdf
W związku ze szczególnymi procedurami pracy Urzędu Gminy w Sicienku związanymi z zamknięciem Urzędu dla interesantów (ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa), uprzejmie prosimy, aby w sprawach związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku, kontaktować się z Panią Agnieszką Czarnolewską, koordynatorem wyborczym – nr telefonu 603 665 004. Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być przesyłane do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną lub składane w przygotowanym do tego celu pojemniku na wejściu do Urzędu Gminy, bez konieczności osobistego kontaktu urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy przyjmującego te zgłoszenia z osobą dokonującą zgłoszenia.

Obwieszczenie (82kB) pdf Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Obwieszczenie (562kB) pdf Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie nr 23/2020 (370kB) pdf Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sicienko w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Komunikat (16kB) word dotyczący zgłoszeń kandydatów do OKW:
zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej  do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@sicienko.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej  (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
zgłoszenie kandydatów na członków komisji można też wrzucić w kopercie do skrzynek wystawionych przy wejściu do Urzędu Gminy.

Informacja (314kB) pdf - informacja o liczbie zgłoszonych kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Sicienko

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej (16kB) word

Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zobacz (1528kB) pdf

TERMIN WYBORÓW: 10 maja 2020 roku

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Czarnolewska, Sekretarz Gminy (13 lutego 2020)
Opublikował: Magdalena Kieras (13 lutego 2020, 08:12:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (13 maja 2020, 10:29:26)
Zmieniono: dodano Uchwałę w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3640