Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd - zgodnie z § 12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko przyjętego uchwałą Nr XXIII/208/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.221).Aktualne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują następujące stawki:

  • 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

  • 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przy zwolnieniu z części opłaty w wysokości 1,00 zł za kompostowanie odpadów BIO;

  • 24,00 zł miesięcznie dla piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej tę samą nieruchomość;

  • 23,00 zł miesięcznie dla piątej i każdej osoby zamieszkującej tę samą nieruchomość  przy zwolnieniu z części opłaty w wysokości 1,00 zł za kompostowanie odpadów BIO;

  • 70,00 zł miesięcznie  za nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
Terminy płatności  - do końca każdego miesiąca.


Rachunek bankowy nr 61 8142 0007 0100 0127 2000 0223
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy/Oddział SicienkoPowyższe stawki zatwierdzone zostały uchwałą Nr XXXI/280/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r., poz. 5892) zmienionej uchwałą Nr XXXII/283/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6603).Ulotka - ulotka (3895kB) pdf


Zgłaszanie reklamacji lub przypadków niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych- zobacz (15kB) wordInformacja o miejscach zagospodarowania- zobacz (15kB) word
 
metryczka


Wytworzył: Dorota Kotala, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (11 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Kluska (11 lutego 2010, 14:23:55)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (27 grudnia 2022, 11:55:45)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25183